فرم اشتراک ( ص 34) دیگ ننه‌هاجر (ص 35)

فرم اشتراک ( ص 34) دیگ ننه‌هاجر (ص 35)


دیگ ننه‌هاجر

طیبه رضوانی

دیگ ننه‌هاجر

در گوشه‌ی انبار

ناراحت و غمگین

لم داده به دیوار

 

دیگ ننه‌هاجر!

خوش‌حال و قوی باش

چون ماه محرّم

پر می‌شوی از آش

CAPTCHA Image