رودخانه در شب( ص 16 و 17)

رودخانه در شب( ص 16 و 17)


 

نویسنده: ناندینی ماجومدار

تصویرگر: زارینا خاتون

مترجم: محمدحامد محمودی

 

صفحه 1

رودخانه خوابیده.

صفحه 2

موج‌ها خوابیدند.

صفحه 3

درخت خوابیده.

صفحه 4

ماه می‌درخشد.

صفحه 5

باد دارد می‌آید.

صفحه 6

رودخانه دارد بیدار می‌شود و حرکت می‌کند.

صفحه 7

قایق به موج‌ها می‌خورد.

صفحه 8

حیوانات دارند گوش می‌کنند.

صفحه 9

ماه دارد تماشا می‌کند.

صفحه 10

ماهی‌ها دارند بازی می‌کنند.

صفحه 11

برگ‌ها دارند برای ماه آواز می‌خوانند.

صفحه 12

شما هم می‌شنوید؟

CAPTCHA Image