فرم اشتراک (ص 34)، لالایی سنجاب (ص 35)

فرم اشتراک (ص 34)، لالایی سنجاب (ص 35)


لالایی سنجاب

الهام حسینی‌زاوه

سنجابه روی شاخه لالا کرده

عجب جای ساکتی پیدا کرده

پلکای کوچولوش رو هم افتاده

رو رخت‌خواب قهوه‌ایش لَم داده

رخت‌خوابش چیه؟ دُم پشمالوش

انگاری کلی پنبه‌ی نرمه توش

خرّوپفش بلند شده سنجابه

آهسته صحبت بکنین که خوابه

CAPTCHA Image