چادر (ص 12 و 13)

چادر (ص 12 و 13)


 

چادر

فاطمه بختیاری

مادربزرگ دو چادر دارد؛ یک چادر مشکی برای بیرون رفتن و یک چادر سفید پر از گل‌های همیشه بهار، برای نماز.

مادر هم دو چادر دارد؛ یک چادر برای مهمانی رفتن و یک چادر سفید پر از گل‌های رنگارنگ برای نماز.

امّا من چادر ندارم. امروز اوّلین روزه‌ی کلّه‌گنجشکی‌ام را گرفتم. مادربزرگ هدیه‌ای بهم داد. مادر گفت: «این هم جایزه‌ی تو برای اوّلین روزه‌ات!»

کادوی هدیه را باز کردم؛ یک چادر سفید پر از گل‌های همیشه بهار بود.

توی خانه‌ی شما چند چادر هست؟ هر کدام از آن‌ها برای چه کسی هست؟

CAPTCHA Image