بگرد و پیدا کن

10.22081/sn.2019.66807

بگرد و پیدا کن


اکرم باریکلو

این شکل‌ها در تصویر روبه‌رو پنهان شدند. آن‌ها را پیدا کن.

پرچم

گردو

مار

قایق

مداد

خط‌کش

پیراشکی

انگشتر

ماه

CAPTCHA Image